KLAFS Dodávky

Podmínky a informace k objednání, platbě a dodání saun KLAFS

  • Na základě závazné objednávky vypracujeme Smlouvu o dílo.
  • Záloha je obvykle ve výši 70 % ceny díla, doplatek po montáži a uvedení sauny nebo parní kabiny do provozu.
  • Termín dodání je 6 až 8 týdnů.
  • Po uzavření SoD a úhradě zálohové faktury vypracuje firma KLAFS prováděcí dokumentaci s upřesněním požadavků na přípravu staveniště pro montáž , které je povinen zajistit objednatel.
  • Montáž provádí kmenoví zaměstnanci firmy KLAFS Schwaebisch Hall Německo.
  • Záruční lhůty jsou 24 měsíců.